Om een verblijfsvergunning te verkrijgen, moet een expat bereid zijn een tuberculoseonderzoek te ondergaan in Nederland. Het is afhankelijk van de nationaliteit of deze tuberculose test verplicht is.

Mocht er tuberculose geconstateerd worden, zal de kennismigrant behandeld worden totdat hij/zij genezen is.

Als dit verplichte onderzoek niet uitgevoerd wordt, zal de verblijfsvergunning ingetrokken worden. Het is daarom van belang dat de opgestelde voorwaarden vanuit de IND opgevolgd worden.

The Relocation Company kan u helpen in dit proces. Neem gerust contact op voor meer informatie.