Verhuizen naar een nieuw land is een grote verandering; we begrijpen dat het welzijn en succes van uw kinderen van het grootste belang zijn. Als u van plan bent om naar Nederland te verhuizen, kan het begrijpen van het lokale onderwijssysteem en naschoolse activiteiten helpen om de overgang voor uw familie te vergemakkelijken. Deze blog biedt een overzicht van deze aspecten om expats voor te bereiden op hun nieuwe leven in Nederland.

 

Onderwijs in Nederland

Het openbare onderwijs in Nederland staat bekend om het handhaven van hoge normen en het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen, ongeacht hun gekozen school. Studenten profiteren van een uniform leerplan dat hen goed voorbereidt op toekomstige academische activiteiten, ondersteund door ervaren docenten die kritisch denken en academische groei bevorderen. Veel scholen bieden ook Engels als een vak om studenten voor te bereiden op een geglobaliseerde samenleving.

 

Kosten van Onderwijs

De Nederlandse overheid financiert primair en secundair onderwijs, waardoor het in principe gratis is. Scholen vragen echter vaak een vrijwillige bijdrage, bekend als “ouderbijdrage,” van ouders om buitenschoolse activiteiten te dekken. Deze bijdrage kan variëren van 25 tot 600 euro per jaar, met een gemiddelde van ongeveer 50 euro. Hoger onderwijs vereist daarentegen collegegeld. EU/EER-studenten betalen door de overheid vastgestelde tarieven, terwijl niet-EU/EER-studenten hogere collegegeldkosten moeten betalen, die per instelling en programma verschillen.

 

Kinderopvang en Voorschoolse Opties

Kinderdagverblijven in Nederland bieden zorg aan kinderen vanaf de babytijd tot vier jaar, met getraind personeel in een veilige omgeving. Deze centra zijn van maandag tot en met vrijdag geopend met flexibele uren en worden gereguleerd door de overheid. De uurtarieven voor kinderopvang worden jaarlijks vastgesteld door kinderopvangorganisaties en kunnen gedeeltelijk worden gedekt door kinderopvangtoeslagen van de overheid, hoewel ouders eventuele extra kosten kunnen moeten betalen.

 

Speelgroepen zijn een andere optie voor kinderen van twee tot vier jaar. Deze informele groepen stellen jonge kinderen in staat om te spelen en te interacteren in een minder gestructureerde omgeving. Ouders of gemeenschapsgroepen organiseren over het algemeen speelgroepen en bieden een betaalbaarder alternatief voor kinderdagverblijven.

 

Primair en Voortgezet Onderwijs

Primair onderwijs is verplicht voor kinderen tussen de vijf en twaalf jaar en omvat acht groepen. Het leerplan richt zich op essentiële vakken zoals Nederlands, wiskunde, natuurkunde, sociale studies en lichamelijke opvoeding. Voor nieuwkomers die nog geen Nederlands spreken, zijn er nieuwkomer-klassen die intensieve taalondersteuning bieden om hen te helpen integreren in het reguliere onderwijssysteem. Deze klassen omvatten ook lessen in andere vakken om ervoor te zorgen dat studenten niet achterop raken. Meestal bereiken kinderen binnen een jaar een voldoende niveau van Nederlands om over te stappen naar reguliere klassen.

 

Voortgezet onderwijs volgt op primair onderwijs en is verdeeld in verschillende richtingen, waaronder praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO.

 

Naschoolse Activiteiten en Tradities

Nederland biedt een breed scala aan naschoolse activiteiten om kinderen betrokken en actief te houden. Hier zijn enkele populaire opties:

– Zwemlessen: Gezien de overvloed aan water in Nederland, worden zwemlessen sterk aanbevolen en vaak als essentieel beschouwd.

– Sport: Diverse sportclubs en verenigingen bieden activiteiten variërend van voetbal en hockey tot gymnastiek en vechtsporten.

– Kinderfestiviteiten: De Nederlandse cultuur omvat tal van festiviteiten voor kinderen, zoals Sinterklaas en Koningsdag, die leuke en boeiende ervaringen bieden voor kinderen. Het is ook gebruikelijk dat kinderen een traktatie naar school brengen om te delen met hun klasgenoten op hun verjaardag.

 

Fietsen en Verkeersveiligheid voor Kinderen

In Nederland zijn fietsen en verkeersveiligheid geïntegreerd in het dagelijks leven en onderwijs van kinderen. Nederlandse kinderen leren al vroeg fietsen en doen zelfs een fietsexamen op de basisschool om te zorgen dat ze essentiële vaardigheden voor veilig fietsen beheersen. Dit helpt hen om zelfstandig te worden en leert hen hoe ze veilig op de wegen kunnen blijven. Zodra ze oud genoeg zijn, fietsen de meeste kinderen zelfstandig naar school, wat hen actief houdt en hen bewust maakt van hun omgeving. Met goed onderhouden fietspaden en duidelijke regels is fietsen zowel veilig als handig voor jonge fietsers. Voor ouders die naar Nederland verhuizen met kinderen, verwacht dat uw kinderen zullen genieten van de voordelen van fietsen als onderdeel van hun dagelijkse routine en onderwijs.

 

Deskundige Begeleiding van Relocation Consultants

Het navigeren door het onderwijslandschap in een nieuw land kan uitdagend zijn, maar onze Relocation Consultants staan klaar om te helpen. Ons team heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van gezinnen bij het zoeken naar scholen en kan u het beste advies bieden voor de behoeften en omstandigheden van uw kind.

Het welzijn en academisch succes van kinderen hebben een grote invloed op het algehele succes van de relocation van een gezin. Het verzekeren dat kinderen comfortabel settelen in hun nieuwe omgeving heeft onze hoogste prioriteit. Door ondersteuning en begeleiding te bieden die is afgestemd op de behoeften van uw gezin, streven we ernaar om een soepele overgang te waarborgen, zodat kinderen gedijen in hun nieuwe thuis.