Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) via de gemeente is verplicht voor iedereen die langer dan vier maanden in Nederland verblijft. Het is afhankelijk per gemeente welke documenten overhandigd moeten worden. Voor de registratie is in ieder geval de gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Na registratie krijgt de werknemer een Burgerservicenummer (BSN) waarmee onder andere een ziektekostenverzekering, bankrekeningnummer etc. geregeld kunnen worden.