Per situatie is het afhankelijk wanneer de expat Nederland moet verlaten, daarom hieronder een overzicht met de meest voorkomende redenen:

– Als het rechtmatig verblijf van de kennismigrant is geĆ«indigd, moet hij/zij Nederland zo snel
mogelijk verlaten;
– Bij vrijwillig vertrek ofwel bij beĆ«indiging van de vergunning moet de expat het land verlaten op
het moment dat de verblijfsvergunning verloopt;
– Wanneer een aanvraag is afgewezen of de verblijfsvergunning is ingetrokken, moet hij/zij binnen 4
weken vertrekken;
– In uitzonderlijke gevallen kan de vertrektermijn zelfs 0 dagen zijn, dus het land moet dan direct
verlaten worden.

Kortom het is belangrijk om in de gaten te houden om welke reden de expat moet vertrekken, zodat hij/zij Nederland tijdig kan uitreizen. The Relocation Company kan helpen met de melding aan de IND en het tijdig vertrek.