Op woensdag 17 maart 2021 worden weer verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer.

Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats. Als gevolg van het gevallen kabinet, vindt dit jaar al een verkiezing plaats.

De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Het kabinet (bestaand uit de minister-president, ministers en staatssecretarissen) wordt niet gekozen. Na de Tweede Kamerverkiezing onderhandelen politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft.

Om te mogen stemmen moet je de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Iedereen die stemgerechtigd is, ontvangt uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag een uitnodiging om zijn stem uit te brengen. Deze uitnodiging bevat de stemkaart. Met de stemkaart kan de kiezer zijn stem uitbrengen in het stembureau van zijn keuze binnen de gemeentegrenzen. Houders van een kiezerskaart kunnen hun stem uitbrengen in elke gemeente in Nederland.