Sinds begin oktober is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gestart met het afgeven van nieuwe verblijfsdocumenten. Deze nieuwe documenten zien er anders uit dan de vorige.

We krijgen momenteel vragen van werkgevers en werknemers die deze nieuwe documenten niet herkennen.

Vooral werkgevers maken zich ongerust over de echtheid van de documenten. Maar ook gemeenten melden dat klanten documenten tonen die zij kort geleden bij de IND hebben opgehaald. Hieronder vindt u een voorbeeld van één van de nieuwe documenten.

https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/verblijfsdocument/model-2020