Zodra u het perfecte huis in Nederland heeft gevonden en ook geregistreerd bent op dit nieuwe adres,  stuurt de gemeente facturen voor de lokale heffingen, ook wel ‘Gemeentelijke belastingen’ genoemd. Deze betalingen dragen bij aan het onderhouden en verbeteren van de stad. Jaarlijks zult u de factuur ontvangen. Deze is voor het gehele jaar en dient vooruitbetaald te worden. Hieronder een paar voorbeelden van het type belasting:

–              Afvalvermindering, afvalstoffenheffing of afvalinzameling;
–              Onroerend goed belasting;
–              Verplaatsbare ruimtenbelasting;
–              Rioleringskosten.

Let op! Het is afhankelijk van uw huidige situatie welke belastingen in rekening worden gebracht. Daarom raden wij aan om altijd uw huurcontract of de verhuurder te benaderen en te raadplegen wie verantwoordelijk is voor de betaling van de Gemeentelijke heffingen.