Wat gebeurt er als er overeenstemming wordt bereikt (DEAL)?
In de overeenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd voor de terugtrekking van het Verenigd Koningkrijk uit de EU. Het zorgt ervoor dat de terugtrekking op een ordelijke manier gebeurd en biedt rechtszekerheid zodra de Verdragen en de EU-wetgeving niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koningkrijk. Tijdens deze periode kunnen bedrijven zich voorbereiden op het moment waarop de nieuwe regels tussen het Verenigd Koningkrijk en de EU van start gaan. Bij een akkoord onstaat er meer tijd voor het uitwerken van alle details van de nieuwe relatie. De echte gevolgen worden pas bekend wanneer de deal word goedgekeurd.