De zoekperiode is speciaal in het leven geroepen voor kennismigranten die op zoek gaan naar een nieuwe baan als kennismigrant. Zij krijgen hiervoor 3 maanden de tijd, ongeacht of de werkloosheid verwijtbaar is of niet.
Deze zoekperiode gaat in vanaf de dag waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden. Mocht de expat geen nieuwe baan hebben gevonden in deze periode, wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.
Let op: de termijn van de zoekperiode is alleen geldig als de verblijfsvergunning ook nog geldig is.
Is de verblijfsvergunning nog minder dan 3 maanden geldig? Dan eindigt de zoekperiode op de dag dat de verblijfsvergunning afloopt.