De IND heeft de nieuwe normbedragen bekend gemaakt voor de kennismigranten per 1 januari 2021.

De normbedragen in het kader van Wml (Wet minimumloon en miminum vakantiebijslag) worden elk jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien en geplubiceerd. Aangezien de IND uitgaat van de bedragen van de Wml, worden de nieuwe normbedragen zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Hieronder een overzicht met de nieuwe normbedragen van het minimum brutobedrag per maand excl. vakantiebijslag:

  • Kennismigrant van 30 jaar of ouder: € 4752,-
  • Kennismigrant jonger dan 30 jaar: € 3484,-
  • Kennismigrant aansluitend op afstuderen of na zoekjaar afgestudeerde/hoogopgeleide: € 2497,-.