Een erkend referent heeft een aantal plichten waaraan voldaan moet worden:

  • Informatieplicht;
  • Administratieplicht;
  • Zorgplicht;

Relevante wijzigingen t.a.v. de expat en de erkend referent dienen binnen 4 weken gemeld te zijn bij de IND. Denk bijvoorbeeld aan in- of uitdiensttreding, wijziging van het bestuur, faillissement etc.

De administratieplicht houdt in dat alle relevante informatie over de vreemdeling en de referent opgenomen wordt in de administratie. Deze stukken moeten worden bewaard tot 5 jaar nadat de erkend referentschap is beëindigd.

Tot slot wordt met de zorgplicht bedoeld dat de kennismigrant voldoende wordt geïnformeerd over relevante regelgeving. Ook is de erkend referent verantwoordelijk voor de terugkeer van de expat.