Als een expat eenmaal gesetteld is en een woning gevonden heeft in Nederland, zullen er meerdere rekeningen voor gemeentelijke belastingen en heffingen op de mat vallen. Sommige van deze zijn voor rekening voor de huisbaas en andere moeten worden betaald door de huurders. Voor de bewoners van een huurwoning worden de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen in rekening gebracht:

  • Afvalinzamelingheffing;
    word gebruikt voor de inzameling, verwerking en verwijdering van huishoudelijk afval.
  • Afvalwaterheffing;
    word gebruikt voor de aansluiting op het rioleringsnetwerk.
  • Waterbelastingen (waterschapsbelasting, vervuilingsheffing);
    draagt bij aan het onderhoud van de watersystemen en het zuiveringsproces van afvalwater.

De bedragen zijn gebaseerd op het aantal bewoners van de woning. Andere belastingen moeten door de verhuurder betaald worden. Daarom adviseert The Relocation Company om altijd vooraf te overleggen met uw huisbaas wie verantwoordelijk is voor het betalen van de gemeentebelasting.