Het burger service nummer (BSN) is een uniek persoonlijk nummer die aan iedereen wordt toegewezen die in de gemeentelijke basisadministratie staat. Uw BSN staat genoteerd op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. U ontvangt automatisch een burgerservicenummer wanneer u zich heeft ingeschreven bij het gemeentehuis.

De overheid kan het BSN gebruiken om uw gegevens te achterhalen. Uw BSN is het enige nummer dat u nodig hebtals u in contact bent met de overheid. Het BSN nummer wordt gebruikt in bijvoorbeeld de zorgsector (ziekteverzekering), onderwijs sector (inschrijven op een school) en de belastingdienst (aangifte doen).